Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
dot. "Wspierania bezpłatnymi darami
żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów
żywnościowych wśród najuboższych rodzin z
terenu Gminy Wilczyce" 

Wilczyce, dn. 28.04.2017 r.


 


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2017 roku, pod nazwą: Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych wśród najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce został nierozstrzygnięty.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów merytorycznych.


 


Wójt Gminy Wilczyce


Robert Paluch

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 13:30:57, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku
« powrót