Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy
Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019" 

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Informuje się, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego" Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Przygotowano wstępny projekt Programu współpracy, który przedłożony zostaje do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii.
W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych, do składania propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wilczyce lub poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@wilczyce.pl w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

 

Załączniki:

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WILCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2018-10-20 19:49:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku
« powrót