Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2019-05-31 13:10:27
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH
2019-04-29 14:57:23
   ...więcej

Obwieszczenie o udzieleniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Opatówka gazociągu wysokiego ciśnienia i linii światłowodowej.
2019-04-17 14:57:38
  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH
2019-03-29 14:27:19
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY WILCZYCE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ewidencji ludności.
2019-03-26 10:04:01
  ...więcej

VI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2019-03-25 13:13:58
Ogłoszenie  W dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Wiceprzewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Chmiel   Do pobran  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilczyce
2019-03-08 09:21:51
Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ewidencji ludności (PDF)  ...więcej

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeczki Opatówka + Obwieszczenie
2019-03-08 07:46:01
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2019-02-28 12:51:00
Wilczyce, dn. 28.02.2019 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert            Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania public  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
2019-01-29 13:34:41
                                           &n  ...więcej

II Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-22 14:31:39
Ogłoszenie  W dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy położonych na terenie gminy wilczyce
2018-11-22 07:55:52
 Wójt Gminy Wilczyce  działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn zm.)  informuje  o wywieszeniu na okres 21 dni,   ...więcej

I Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-14 14:48:01
Ogłoszenie  W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się I Sesja Rady Gminy Wilczyce. Wójt Gminy Wilczyce Robert Paluch Do pobrania: - Porządek obrad (pdf)  ...więcej

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018-10-20 19:49:58
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Informuje się, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego" P  ...więcej

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
2018-07-27 11:29:06
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zak  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2018-07-16 10:09:56
  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-06-08 11:56:30
Ogłoszenie W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad (PDF)  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2018-06-01 12:29:32
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
2018-06-01 12:21:47
  ...więcej

Informacja dot. możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2018-03-21 12:45:57
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne