Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
 
 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY WILCZYCE NA LATA 2004 - 2006
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 13:11:45, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Plan gospodarki odpadami dla gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2004-07-05 14:23:30, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 12:55:50 Informację zaktualizowano 2007-05-29 13:02:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 13:08:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 PLAN DZIAŁANIA GMINY WILCZYCE w ramach Programu Integracji Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2008-03-20 10:11:28 Informację zaktualizowano 2008-03-20 10:11:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2008 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 13:57:33 Informację zaktualizowano 2009-01-14 13:58:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Strategia Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 12:06:36 Informację zaktualizowano 2016-04-06 12:13:53, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 09:28:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku