Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane strona główna 

Dane
 
Wilczyce
Nazwa Gminy Wilczyce
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
Kod 27-612
Adres Wilczyce 174
Kontakt Telefon: +48 (15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Telefax: +48 (15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl
Wójt

Robert Paluch
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: wojt@wilczyce.pl

Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak
Telefon: +48 (15) 837-72-75
Sekretarz Gminy Katarzyna Łukawska
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: sekretarz@wilczyce.pl
Skarbnik Gminy

Agnieszka Wrzosek
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: skarbnik@wilczyce.pl

 

Numer konta bankowego:

 

65 9429 0004 2001 0090 0296 0001
 
BS. Sandomierz o/Wilczyce

 

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek

w godz. od 800 do 1520. 

Sekretarz Gminy, Kierownicy referatów oraz pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godz. pracy Urzędu.

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek-piątek godz. 7:00-15:00

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-06 12:47:13 Informację zaktualizowano 2017-03-01 09:35:00, wprowadzający: Administrator efekt.pl
wersja do druku