Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
° sprawozdanie z realizacji budżetu
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 
 Uchwała Rady Gminy Nr IV/24/2003 ws. uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:27:32, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 1. Dochody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:32:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 2. Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:33:10, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:35:20, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 4 . Wydatki na inwestycje roczne
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:36:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 5. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:37:52, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 6. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:39:50, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 7. Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:40:55, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
 
 Załącznik Nr 8. Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Wilczyce na lata 2001–2004
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 09:42:12, wprowadzający: Maria Krakowiak-Kusik
Wydatki w roku 2005 
 Wydatki_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:13:36, wprowadzający: Mateusz Gajek
Dochody w roku 2005 
 Dochody_2005.pdf
Data wprowadzenia informacji 2005-05-12 14:14:56, wprowadzający: Mateusz Gajek
Budżet na rok 2006 
 budzet2006.exe
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 13:46:32, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Budżet na rok 2007 
 Budżet na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 08:45:21 Informację zaktualizowano 2007-02-15 08:46:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2008 
Sesja XII Uchw nr 70 2007 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
 zalaczniki do Uchwaly Uchw. nr 70 Sesja XII.xls

 

Sesja XIII Uchw nr 78 2008 zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:20:36 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:22:41, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2009 
Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok

 
 Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:23:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2010 
 UCHWAŁA NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok

 
 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 3a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4a do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 4b do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 10 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
 Załącznik nr 12 do UCHWAŁY NR XXX/171/2009 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:30:25 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:31:36, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2011 
 
 UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok

 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

 
 Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:38:17, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2012 
UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

 
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:44:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2013 

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok


UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.


Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXII/132/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018


Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok


Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok


 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok


Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:46:30 Informację zaktualizowano 2014-01-08 14:08:24, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Budżet na rok 2014 

Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 14:09:45, wprowadzający: Wojciech Kondrat
Uchwały: 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 12:47:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała nr 94/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 13:57:17 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:14:23, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała nr 95/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-01-18 14:00:19 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:14:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 111/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 11:58:29 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:13:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 112/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012 - 2017.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 12:01:05 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:13:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 4/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 13:12:29 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:13:34, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 77/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-09-18 09:07:06 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:13:10, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 101/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:57:14 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:12:52, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 102/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2018
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:59:27 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:12:39, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 6/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 10:41:45 Informację zaktualizowano 2013-02-07 12:11:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 80/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 08:15:31, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 103/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 12:09:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 104/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 12:13:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 105/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 12:16:05, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 76/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 08:13:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 112/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 08:13:04 Informację zaktualizowano 2014-12-19 08:20:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 113/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 08:18:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 6/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 11:39:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 32/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-10 14:13:48, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 82/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:16:18, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 6/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 10:05:41 Informację zaktualizowano 2016-02-02 11:05:16, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 23/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 12:59:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 61/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 13:29:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 82/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 10:02:11, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 83/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 10:06:37, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 2/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 14:55:04, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 30/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2017-05-08 14:39:55, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała nr 70/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 14:21:30 Informację zaktualizowano 2017-07-10 14:22:47, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Uchwała Nr 73/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 14:54:00 Informację zaktualizowano 2017-08-30 14:56:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku