Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
° Wybory Samorządowe 2018
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory strona główna 

Wybory
 
UCHWAŁA NR XVII/91/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 12:33:00, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 13:52:15 Informację zaktualizowano 2014-02-10 12:33:13, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku