Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka Odpadami strona główna 

Gospodarka Odpadami
 
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce za 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-28 13:18:36 Informację zaktualizowano 2015-04-28 13:19:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce za 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 12:06:19 Informację zaktualizowano 2016-04-28 12:15:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 09:24:49, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 09:08:26, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku