Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum 2015 strona główna 

Referendum 2015
 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 13:14:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:49:52 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 12:16:42 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:47:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:31:55 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:46:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA WÓJTA GMINY WILCZYCE z dnia 10 sierpnia 2015 r. o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 14:24:04 Informację zaktualizowano 2015-08-10 14:25:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 21:41:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw przeprowadzenia referendum na obszarze Gminy Wilczyce w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 21:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku