Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum 2015 strona główna 

Referendum 2015
 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 13:14:06, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:49:52 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 12:16:42 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:47:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:31:55 Informację zaktualizowano 2015-07-23 13:46:54, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 INFORMACJA WÓJTA GMINY WILCZYCE z dnia 10 sierpnia 2015 r. o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji do spraw referendum (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-10 14:24:04 Informację zaktualizowano 2015-08-10 14:25:50, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 21:41:20, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw przeprowadzenia referendum na obszarze Gminy Wilczyce w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 21:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku