Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019-08-27 13:55:06
Wilczyce, dn. 27.08.2019 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert            Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania public  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ W 2019 ROKU.
2019-07-29 13:01:01
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr II/14/201  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem cieku niewyróżnionego w miejscowości Przezwody (działka nr ewid. 248/2) , gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:32:45
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem cieku niewyróżnionego w miejscowości Przezwody (działka nr ewid. 219), gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:31:51
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem rzeki Opatówka w miejscowości Pęczyny, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:22:55
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem Potoku Lisowskiego w miejscowości Przezwody, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:15:49
  ...więcej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
2019-06-13 10:43:21
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2019-06-13 10:40:26
  ...więcej

INFORMACJA o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert
2019-06-10 14:17:23
  INFORMACJA o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert                 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy   ...więcej

INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na kadencję 2010-2023
2019-06-10 11:09:07
      INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na kadencję 2010-2023    W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sąd  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
2019-05-31 13:17:22
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2019-05-31 13:10:27
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH
2019-04-29 14:57:23
   ...więcej

Obwieszczenie o udzieleniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Opatówka gazociągu wysokiego ciśnienia i linii światłowodowej.
2019-04-17 14:57:38
  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH
2019-03-29 14:27:19
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 WÓJTA GMINY WILCZYCE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach (PDF)  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ewidencji ludności.
2019-03-26 10:04:01
  ...więcej

VI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2019-03-25 13:13:58
Ogłoszenie  W dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Wiceprzewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Chmiel   Do pobran  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilczyce
2019-03-08 09:21:51
Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ewidencji ludności (PDF)  ...więcej

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeczki Opatówka + Obwieszczenie
2019-03-08 07:46:01
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2019-02-28 12:51:00
Wilczyce, dn. 28.02.2019 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert            Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania public  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne