Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Referendum 2015
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
2019-01-29 13:34:41
                                           &n  ...więcej

II Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-22 14:31:39
Ogłoszenie  W dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy położonych na terenie gminy wilczyce
2018-11-22 07:55:52
 Wójt Gminy Wilczyce  działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn zm.)  informuje  o wywieszeniu na okres 21 dni,   ...więcej

I Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-11-14 14:48:01
Ogłoszenie  W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się I Sesja Rady Gminy Wilczyce. Wójt Gminy Wilczyce Robert Paluch Do pobrania: - Porządek obrad (pdf)  ...więcej

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018-10-20 19:49:58
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Informuje się, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego" P  ...więcej

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
2018-07-27 11:29:06
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zak  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2018-07-16 10:09:56
  ...więcej

XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2018-06-08 11:56:30
Ogłoszenie W dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak Do pobrania: - porządek obrad (PDF)  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2018-06-01 12:29:32
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
2018-06-01 12:21:47
  ...więcej

Informacja dot. możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
2018-03-21 12:45:57
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2018-03-02 09:06:18
Wilczyce, dn. 01.03.2018 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert   Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kul  ...więcej

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości
2018-02-27 07:59:34
Wilczyce, 27.02.2018r. RGS.6822.1.2.2018 INFORMACJA Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż z dniem 27 luty 2018r. podaje do publicznej wiadomości Decyzje Starosty Sandomierskiego znak: GN.6821.3.2.2018; GN.6821.3.3.2018; GN.6821.3.4.2018; GN.6  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
2018-02-01 13:26:14
Wilczyce, dn. 01.02.2018 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/180/2017  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
2017-05-30 13:29:35
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2017-05-30 13:02:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dot. "Wspierania bezpłatnymi darami żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych wśród najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce"
2017-05-08 13:30:57
Wilczyce, dn. 28.04.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17